Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

ΙΔΡΥΣΗ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ

ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗΣ (ONE STOP SHOP)

Μετά το άρθρο για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης που έχει διαβαστεί πάνω από 12.000 φορές θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις εμπειρίες από την σύσταση μιας λίγο πιο πολύπλοκης προσωπικής εταιρείας

  Η ίδρυση ομόρρυθμης εταιρίας στην υπηρεσία μιας στάσης μπορεί να έχει ρεκόρ χρόνου ίδρυσης 25 λεπτά όπως λέει το υπουργείο αλλά τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά θα χρειαστούμε καλή προεργασία, πολλά υλικά, υπομονή και τύχη.

  Προεργασία:

 1. Μισθωτήριο του χώρου που θα εδρεύει η εταιρία, αν είναι ιδιόκτητό ε9-συμβόλαια του ΣΠΙΤΙΟΥ, γραφείου καταστήματος κ.τ.λ (πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά και πρόβλεψη στο καταστατικό ότι θα παραχωρηθεί κ.λ.π εκτός από το κεφάλαιο και αυτός ο χώρος) υπεύθυνες δηλώσεις για την παραχώρηση με γνήσιο υπογραφής από τα κεπ

 2. καταστατικό 6 αντίγραφά όχι περισσότερα σύμφωνα με την υπάλληλό στο επιμελητήριο στο καταστατικό πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και ο τίτλος αν υπάρχει δεν πρέπει να έχει κατοχυρωθεί απο προηγούμενη εταιρεία η επωνυμία στις ο.ε συντάσσεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο π.χ ΑΛΦΑΣ & ΒΗΤΑΣ Ο.Ε η ΑΛΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε

 3. Συμπληρώνουμε τα έντυπα Μ3-Μ7-(Μ6)-Μ8

 4. ειδική εξουσιοδότηση σε αυτόν που θα πάει να κάνει την διαδικασία ίδρυσης από τα μέλη της εταιρείας αν πάει κάποιο μέλος της εταιρείας οι άλλοι κάνουν εξουσιοδότηση σε αυτόν

 5. φωτοτυπίες επικυρωμένες αστυνομικής ταυτότητας

 6. ειδικό έντυπο με γνήσιο υπογραφών από τα κεπ για ειδικά εντυπα για εξαιρεση απο οαεε (τεβε) η εγγραφή σε αυτό

 7. ασφαλιστικές ενημερώτητες από το ικα για τα μέλη

 8. σε ένα απο τα έντυπα iban λογαριασμού σε κάποιου από τα μέλη

 9. λεφτά

 10. όλοι οι κωδικοί δραστηριότητας δεν εντάσσονται στην υπηρεσία μιας στάσης όποτε ακολουθείται η παλιά διαδικασία

  και ναι ήρθε η μέρα που νομίζεται ότι έχετε μαζέψει όλα τα απαραίτητα έγγραφά και θα πάτε στο επιμελητήριο, μια κυρία θα σας υποδεχτεί και θα σας ρωτήσει αν έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα με μια βεβαιότητα στην φωνή της για το ακριβώς αντίθετο, εσείς θα απαντήσετε ναι και αυτή θα σας πει θα το δούμε αυτό. Αν δεν έχετε μαζί σας και χρειαστεί ασφαλιστική ενημερότητα θα κάνει ερώτημα για σας αλλά συνήθως το σύστημα απαντά οτι δεν έχει στοιχεία όποτε καλύτερα να έχετε πάει απο πριν να πάρετε. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πάτε να πληρώσετε για μια ο.ε με κεφάλαιο 15000 ευρω τα ποσά είναι

 • τέλος καταχώρισης Γ.Ε.Μ.Η 10 ΕΥΡΩ

 • Κόστος εγγραφής Εβεα 10 ΕΥΡΩ

 • γραμμάτιο σύστασής 50

 • εισφορά υπέρ ταμείου νομικών 75

 • εισφορά υπέρ ταμείου πρόνοιας δικηγόρων 155,40

 • τέλος για παροχή εξ αποστάσεων πρόσβασης Γ.Ε.Μ.Η 15

 • φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 150

 • επίσης είναι και η εγγραφή στον οαεε δεν βάζω τιμή γιατί είναι ποσοστό της αρχικής εισφοράς που μεταβάλετε προς τα πάνω συνέχεια

καλή τύχη και καλές δουλειές

εδώ έχει τα ειδικά έντυπά

λογιστικό γραφείο ΖΗΝΩΝΟΣ 7-9 ομόνοια 6977384515 2109244498

oikonomotexnikh@gmail.com

Μπατίλας Σωτήριος

Οικονομολόγος- Λογιστής

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

TAXISNET φορολογικες δηλωσεις 2011 παραταση

μισθωτοί συνταξιούχοι :

Με ΑΦΜ 1 μέχρι τις 17 Μαΐου 2001

Με ΑΦΜ 2 μέχρι τις 18 Μαΐου 2001

Με ΑΦΜ 3 μέχρι τις 19 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 2011Με ΑΦΜ 5 μέχρι τις 23 Μαΐου 2011


Με ΑΦΜ 6 μέχρι τις 24 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 7 μέχρι τις 25 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 8 μέχρι τις 26 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 9 μέχρι τις 27 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις 30 Μαΐου 2011 και

Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις 31 Μαΐου 2011

Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλλονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, καθώς και οι δηλώσεις των υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

φορολογικες δηλωσεις 2011 η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 5η Μαΐου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου 2011.

- η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 5η Μαΐου 2011, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου 2011.
6977384515 6986928989
www.logistika-grafeia.gr


Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

TAXISnet φορολογικες δηλωσεις 2011 παραταση

φορολογικες δηλωσεις
Ανακοίνωση σχετικά με τις παρατάσεις των προθεσμιών υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του TAXISnet και υποβολής εισοδήματος 2011, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων:

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι για την διευκόλυνση των πολιτών τα εξής:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2010 με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του TAXISnet, μέχρι τις 20 Απριλίου.

2. Επιπλέον, παρατείνεται ως τις 5 Μαΐου 2011 η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των επαγγελματιών που ασκούν ατομική επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, η οποία έληγε στις 18 Απριλίου 2011, και ολοκληρωνόταν μέσα σε 11 μέρες, με εξαίρεση στις 26 Απριλίου 2011, με αρχή για το ψηφίο 1 στις 18 Απριλίου και λήξη για τα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00, όπως αντίστοιχα δόθηκε προθεσμία υποβολής και για τους τηρούντες βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας ή μη τηρούντες.

3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων των Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνιών, κοινοπραξιών κλπ., που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και όσες έχουν αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών κλπ, η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 2011, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, εφόσον οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω ΔΟΥ, στην περίπτωση υποβολής μέσω διαδικτύου, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία στις 28 Απριλίου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

4. Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών κλπ) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά της υποβολής των δηλώσεων αυτών μέσω διαδικτύου, παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.

5. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη ΔΟΥ, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της δεύτερης παραγράφου.

φορολογικη δηλωση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2011

Όλο και πιο πολλοί φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet για να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση ενώ και τα λογιστικά γραφεία αποστέλλουν τις δηλώσεις από το taxis για λογαριασμό των πελατών τους για αυτό αν η δήλωση σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από κάποιον λογιστή να μην ξεχάσετε να ζητήσετε τους κωδικούς σας. όλοι οι καινούριοι χρήστες θα χρειαστεί να πάρουν και έναν κλειδάριθμο από τις εφορίες.

Η διαδικασία πιστοποίησης διαρκεί από 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες.Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ελέγχονται και, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, εκδίδεται ένας κωδικός χρήστη (user name) και μια συνθηματική λέξη (password) τα οποία και αποστέλλονται στο νέο χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που συμπληρώθηκε στην αίτηση ο κλειδάριθμος παραλαμβάνεται μόνο απο τον ίδιο η από πληρεξούσιό του(δεν χρειάζεται συμβολαιογράφος) από την εφορία.
Σε όσους υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά δεν θα αποσταλούν φέτος έντυπά.
οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν την δήλωσή τους μόνο ηλεκτρονικά.
οι ο.ε ε.ε θα μπορούν και αυτές για πρώτη φορά να υποβάλουν το ε3και ε5 ηλεκτρονικά.

Από το έτος 2011 οικονομικό 2012 θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

Για αυτό αν θέλετε να υποβάλλεται φέτος την δήλωση σας από το internet μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή αλλά πληροφορηθείτε τις προθεσμίες σύμφωνα με το ΑΦΜ σας.
Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά
Αν είστε νέος φορολογούμενος δεν χρειάζεται να πάτε στην εφορία να πάρετε έντυπα.

Δεν θα μπείτε στην ουρά σε ταχυδρομεία και εφορίες.

Το σύστημα υποβολής σας βοηθάει να αποφύγετε λάθη που ίσως θα κάνατε χειρόγραφα.

Γίνεται εκκαθάριση της δήλωσης σας αυτόματα.

Πριν την τελική αποστολή της δήλωσης έχετε την δυνατότητα να δείτε το πόσο επιστροφής η πληρωμής.

Άμεση εκτύπωση της δήλωσης και του εκκαθαριστικού

Το εκκαθαριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Γρηγορότερη επιστροφή φόρου.

Ενημέρωση για την ημερομηνία παραλαβής εκκαθαριστικού και κατάθεσης της επιστροφής στην τράπεζα

Έκπτωση 1,5% δηλαδή μείωση του φόρου μέχρι 118 ευρώ αν πρέπει να πληρώσετε.

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει την συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων σας και την έκδοση των κωδικών αν δεν έχετε η αν τους χάσατε.

Για περισσότερες πληροφορίες
Λογιστικό φορολογικό γραφείο
6977384515 6955061220
2109244498
oikonomotexnikh@gmail.com
φορολογικές δηλώσεις

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Οι νέες προθεσμίες ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2011 εισοδήματος

www.logistika-grafeia.gr

Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος , Ε7, και λοιπών καταστάσεων
Thursday March 24, 2011 01:30 PM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr


Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

To Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.


1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011. Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.

Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:

- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.

- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.

- Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.

- Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.


Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/6/2011. Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9 υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με το έντυπο Ε1.

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/6/2011.

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. H υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε στις 21/2/2011 και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000 δηλώσεις. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και τις 23/5/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.


2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες. Βασικές καινοτομίες του νέου περιβάλλοντος που θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μετάβασης είναι οι ακόλουθες:

- Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.

- Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.

- Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων.

- Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων για την πλειοψηφία των δηλώσεων.

- Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο.

- Ηλεκτρονικές πληρωμές.

- Μεταβολή στοιχείων μητρώου

- Πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις που τηρούνται για αυτόν είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISNet ξεκινούν σταδιακά τη λειτουργία τους οι παρακάτω νέες υπηρεσίες.


Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α.Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λ.π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011.

Καταστάσεις από λογιστές - φοροτεχνικούς.( Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 16/5/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική από 1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.


Για το 2011, πρώτη χρονιά λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, η χρήση πολλών από αυτές είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών και την απομόνωση και επίλυση των όποιων μικρών προβλημάτων εντοπιστούν από τη χρήση τους στην πράξη. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι το 2012 να προσφέρονται για καθολική χρήση όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες καταληκτικών ημερομηνιών και υποδείγματα καταστάσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1 18/04/2011
Σε 2 19/04/2011
Σε 3 20/04/2011
Σε 4 21/04/2011
Σε 5 27/04/2011
Σε 6 28/04/2011
Σε 7 29/04/2011
Σε 8 02/05/2011
Σε 9 03/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 04/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 05/05/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1 11/04/2011
Σε 2 12/04/2011
Σε 3 13/04/2011
Σε 4 14/04/2011
Σε 5 15/04/2011
Σε 6 18/04/2011
Σε 7 19/04/2011
Σε 8 20/04/2011
Σε 9 21/04/2011
Σε 10,20, 30,40,50 27/04/2011
Σε 60,70, 80,90,00 28/04/2011


Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1 10/05/2011
Σε 2 11/05/2011
Σε 3 12/05/2011
Σε 4 13/05/2011
Σε 5 16/05/2011
Σε 6 17/05/2011
Σε 7 18/05/2011
Σε 8 19/05/2011
Σε 9 20/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 23/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 24/05/2011


Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΚΦΕ

1. Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.

2. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

3. Οι ημεδαπές Ε.Π.Ε, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

www.logistika.grafeia.gr

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

φορολογική δήλωση 2011 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

φορολογική δήλωση 2011 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις
Για πρώτη φορά όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν υποχρεωτικά την δήλωση εισοδήματος τους για το 2010 ηλεκτρονικά.τι πρέπει να προσέξουν
 1. αν δεν έχουν κωδικούς στο σύστημα taxis net θα πρέπει να βγάλουν τη διαδικασία στο νέο taxis net έχει αλλάξει για τους νέους χρηστές του συστήματος απαιτείται κλειδάριθμος. έτσι θα γίνεται πρώτα η αίτηση μέσα απο το taxis net για παραχώρηση κωδικών και μετά θα δίνεται ο κλειδάριθμος από την εφορία του φορολογούμενου σε περίπτωση που θα το παραλάβει αντιπρόσωπος χρειάζεται πληρεξούσιο ( δεν χρειάζεται συμβολαιογράφος..)
 2. συμφωνά με πρόσφατη ανακοίνωση για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα πάνω απο 50.000 ευρώ και για τις ατομικές επιχειρήσεις πάνω από 100.000 ευρώ καθώς και σε όσους διαλέξουν την αυτοπεραίωση είναι απαραίτητη στην φορολογική τους δήλωση η υπογραφή του λογιστή
 3. την φορολογική αναμόρφωση των εξόδων στο ε3
 4. την ορθή μεταφορά των ακαθάριστων εσόδων των κερδών η της ζημιάς από το ε3 στο ε1 και το ποσό φόρου που ζητάνε για επιστροφή εδώ να τονίσουμε ότι όσοι ζητάνε επιστροφή φόρου πάνω απο 1500 ευρώ θα προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά μαζί με το ε3 και ε1 στην εφορία
ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
www.logistika-grafeia.gr

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Υποχρεωτικά στον λογιστή για την φορολογική δήλωση ελευθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000

Λογιστές θα πρέπει να αναζητήσουν υποχρεωτικά οι 700.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες που εντάσσονται κάθε χρόνο στη διαδικασία της αυτοπεραίωσης.

Συγκεκριμένα, από λογιστή-φοροτεχνικό θα υπογράφονται υποχρεωτικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ και των ελεύθερων επαγγελματιών με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ, έναντι 300.000 ευρώ και 150.000 ευρώ αντίστοιχα, που ίσχυσαν με το προηγούμενο καθεστώς.

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011),

Κύκλοι της αγοράς επισηµαίνουν ότι η αυτοπεραίωση πηγαίνει παράλληλα µε την τήρηση των βιβλίων ενός επαγγελµατία ή µιας επιχείρησης καθόλη τη διάρκεια του έτους.

www.logistika-grafeia.gr

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

παράταση φορολογική δήλωση 2011 ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, για τους οποίους εφαρμόζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των λογιστικών γραφείων και γενικότερα προς διευκόλυνση των πολιτών, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τους υπόχρεους (ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όσους απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, από κινητές αξίες, από ακίνητα, τους κατόχους ΕΙΧ κ.λπ. χωρίς εισοδήματα, κ.λπ.), που λήγει την 1η Μαρτίου 2011 και ορίζεται η 4η Απριλίου 2011.

Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα εργάσιμες μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, με αρχή για το ψηφίο 1 την 4η Απριλίου 2011.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

www.logistika-grafeia.gr

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

οδηγός συμπλήρωσης Ε1 2011

Ο οδηγός για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδημάτων φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011
http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content

Λογιστικό Γραφείο

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

όριο των 1500,00 σε μετρητά για λιανικές πωλήσεις

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

To όριο των 1500,00 σε μετρητά για λιανικές πωλήσεις από 01/01/2011 προβλέπουν Οι αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου
3842/2010 το ποσό είναι το συνολικό και όχι το καθαρό δηλαδή μαζί με το ΦΠΑ. Οπότε στην πράξη προκαταβολές σε μετρητά για αποδείξεις πάνω από 1500 ευρώ δεν είναι νόμιμες επίσης θυμίζω ότι σε κάθε δελτίο αποστολής αντιστοιχεί ένα τιμολόγιο, η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται με επιταγές με κατάθεση σε τράπεζα η πιστωτική κάρτα για το συνολικό ποσό ακόμα και στην τμηματική εξόφλησή του...θα επανέλθω τις επόμενες μέρες με περισσότερες πληροφορίες και αλλαγές από την 01/01/2011.

ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Οικονομολόγος Λογιστής
Λογιστικό Γραφείο