Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

φορολογική δήλωση ελεύθεροι επαγγελματίες

Νέα παράταση δώθηκε στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματων για τους υπόχρεους που αναφέρονται στο άρθρο 62 του νόμου 2238/1994 και έληγε την 1η Μαρτίου (3η Μαρτίου Για το 2008) ενώ.Αναλυτικά υποχρέωση για υποβολή δήλωσης την 1η Μαρτίου είχαν οι υπόχρεοι με εισοδήματα που προέρχονται από: 1. Από εκμίσθωση ακινήτων. 2. Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε.)3. Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο Ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2006.4. Από ατομική επιχείρηση, ή ελευθέριο επάγγελμα η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.5. Κάτοχοι (Ι.Χ αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.), εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.
Οι νέες Ημερομηνίες ορίζονται ώς εξής:

ΑΦΜ σε 1 2 3 4 Μέχρι τις 20Μαρτίου
ΑΦΜ σε 5 Μέχρι τις 21 Μαρτίου
ΑΦΜ σε 6 Μέχρι τις 24 Μαρτίου
ΑΦΜ σε 7 Μέχρι τις 26Μαρτίου
ΑΦΜ σε 8 Μέχρι τις 27 Μαρτίου
ΑΦΜ σε 9 Μέχρι τις28 Μαρτίου
ΑΦΜ σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 Μέχρι τις 31 Μαρτίου
ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ Μέχρι τις 01Απριλίου

λογιστικές φορολογικές υπηρεσίες
http://www.accounting-team.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: