Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Δέκα ημέρες παράταση στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2008 μέσω Internet

Οι δηλώσεις μέσω ίντερνετ έχουν την δυνατότατα να υποβληθούν 10 μέρες με τα την λήξη της υποβολής χειρόγραφα στις εφορίες
Οι περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε παράταση είναι:
1) Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αν αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
2) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
3) Εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
4) Εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
5) Εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: