Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
Εως 6000 0
7000 700
8000 800
9000 900
10000 1000
11000 1100
12000 1200
13000 1500
14000 1800
15000 2100
16000 2400
17000 2700
18000 3000
19000 3300
20000 3600
21000 3900
22000 4200
23000 4500
24000 4800
25000 5100
26000 5400
27000 5700
28000 6000
29000 6300
30000 6600
31000 6900
32000 7200
33000 7500
34000 7800
35000 8100
36000 8400
37000 8700
38000 9000
39000 9300
40000 9600
41000 9900
42000 10200
43000 10500
44000 10800
45000 11100
46000 11400
47000 11700
48000 12000Το ποσό των δαπανών για την επιβολή ή την έκπτωση φόρου σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ τα 30.000 ευρώ για συζύγους.


ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΤΙΣ ΜΑΖΕΨΩ
10% παραπάνω φόρο στη διαφορά παράδειγμα ο Κ.Κ έχει εισόδημα 48000 κ στο τέλος της χρονιάς κατάφερε να συγκεντρώσει 7.000 στις 48.000 όμως οι δαπάνες βλέπουμε παραπάνω ότι πρέπει να είναι 12.000. 12000-7000=5000 είναι η διαφορά μας 5000*10%=500 είναι ο παραπάνω φόρος που Θα πληρώσει.
ΑΝ ΜΑΖΕΨΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

10% λιγότερο φόρο στη παραπάνω διαφορά παράδειγμα ο Κ.Κ κατάφερε στο τέλος της χρονιάς να εχει 15000, 3000 παραπάνω 3000*10%= 300 είναι ο φόρος που θα αποφύγει.
ΤΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΜΑΖΕΨΩ
εξαιρούνται κ δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για νερό, ηλεκτρισμό τηλεπικοινωνίες γενικά,εισιτήρια σε κάθε μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη για άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις

Μπατίλας Σωτήρης
οικονομολόγος-λογιστής

Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο
ζηνωνος 7-9 ομόνοια 6977384515
2105247273 2109244498
oikonomotexnikh@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: