Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2015

Μερικές παρατηρήσεις πάνω στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2015 ή φορολογικό έτος 2014.Είναι τόσες πολλές οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης 2015, που θέλουν αναλυτικό οδηγό σχεδόν κωδικό προς κωδικό, κάτι τέτοιο όμως νομίζω αφορά τους επαγγελματίες φοροτεχνικούς και οχι τους απλούς φορολογούμενους, που θέλουν να ξέρουν τα βασικά για την φορολογική τους δήλωση, που αφορά τα εισοδήματα που αποκτήσανε μέσα στο 2014, έτσι θα σταθώ σε όσα μου έχουν κάνει εντύπωση ως τώρα.

Αρχίζοντας από τον Πίνακα 1 του εντύπου

1)ΑΜΚΑ υποχρεωτικά για όλους. και για την σύζυγό μην πάτε στον λογιστή σας χωρις το ΑΜΚΑ σας

2)Στον πίνακα 2 οι κύριες αλλαγές είναι εχουν προστεθεί οι κωδικοί 015-016

Επιλέξτε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε αλλοδαπός διπλωματικός ή προξενικός εκπρόσωπος, εργάζεστε σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση των κρατικών υποθέσεων που είστε πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου ή εργάζεστε σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.


3)Εδώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να φορολογηθούν σαν μισθωτοί θα πρέπει να προσέξουν τους κωδικούς 019-020

για να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα 3 προϋποθέσεις να έχουν έως τρεις εργοδότες η αν έχουν παραπάνω το 75% του εισοδήματος τους να προέρχεται από έναν, να έχουν έγγραφη σύμβαση και έδρα το σπίτι τους.

4)Πίνακας 3 εδώ έχει προστεθεί ο κωδικός 09 Επιλέξτε "X" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" εάν εσείς, η σύζυγος σας ή εξαρτώμενο μέλος σας:

α) Είστε ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης που έχει αποστρατευθεί, ανεξάρτητα εάν η αναπηρία σας προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο και ανεξάρτητα από το εάν οφείλεται ή όχι στην υπηρεσία,

β) Είστε αξιωματικός με τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,

γ) Είστε στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούστε αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνετε διότι διοριστήκατε σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνετε μισθό,

δ) Είστε στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούστε αναπηρική σύνταξη και παραιτηθήκατε από αυτή γιατί επιλέξατε τη σύνταξη με βάση τα χρόνια της υπηρεσίας σας,

ε) Είστε θύμα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών και δικαιούστε σύνταξη από πολεμική αιτία,

στ) Είστε θύμα από τον άμαχο πληθυσμό και λαμβάνετε σύνταξη λόγω πολεμικής αιτίας,

ζ) Είστε μέλος οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούστε να λαμβάνετε σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αιτία αυτή,

η) Δικαιούστε σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηρος ή θύμα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν θα συμπληρώνονται ταυτόχρονα οι κωδικοί 001- 002 και 009-010.

5)όσοι δηλώσουν αναπηρία υπάρχει δυνατότητα από το σύστημα από την βάση δεδομένων να διασταυρώσουν αν υπάρχει επίσημο έγγραφο σε διαφορετική περίπτωση θα σας ζητήσουν να πάτε στην εφορία την βεβαίωση αναπηρίας

6)Στον ΠΙΝΑΚΑ4Α α)έχουν προστεθεί οι κωδικοί φόρων που που αναλογούν και παρακρατήθηκαν και καταργήθηκε ο πινακας 8

προσυμπληρωμένους κωδικούς μισθών και συντάξεων πατώντας πάνω στα πορτοκαλί κουτάκια μπορούμε να δούμε αναλυτικά ανα εργοδότη σε καινούριο παράθυρο τα πόσα με τις παρακρατήσεις μας( για να το εκτυπώσουμε ctrl+p) αν βλέπουμε λάθη μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον εργοδότη να ξανά υποβάλει τα στοιχεία η αλλαγή είναι άμεση . Υπάρχει η δυνατότητα στον κωδικό 343-344 να συμπληρώσετε αμοιβές που δεν έχουν προσυμπληρωθει αλλά δεν θα σας αφήσει να γράψετε ίδιο. αφμ εργοδότη δύο φορές.

7)επίσης εδώ θα δούμε κωδικούς για εργόσημο αυτόματα συμπληρωμένους από το ικα και τον ογα.

8) ο κωδικός 307 308 συμπληρώνεται από ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν τις προϋποθέσεις να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει στο Ε3 τον αντίστοιχο κωδικό εδώ βάζουν τα ακαθάριστα έσοδά τους αφαιρώντας τις εργοδοτικές εισφορές που εκτυπώνουν από την σελίδα του ΟΑΕΕ
9)Στα εισοδήματα από τόκους...οι τόκοι έχουν μεταφερθεί στον πίνακα Δ1, θέλουν προσοχή(ενεργοποιούν τεκμήρια), προς το παρόν τα ποσά των τόκων εμφανίζονται σε όλους τους συνδικαιούχους του λογαριασμού και όχι μόνο στο πρώτο όνομα... (το πρώτο όνομα είναι τικαρισμένο με ένα ν)

10)οι απλοί αγρότες θα συμπληρώσουν φέτος Ε3 για αυτο το σκοπό θα συμπληρώσουν τον ΚΑΔ 999999998.

11)Στα εισοδήματα απο ακίνητα πέρα απο φορολογικές αλλαγές, δεν έχουμε φέτος προκαταβολή φόρου και τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα απο το Ε2 στους κωδικούς του Ε1 αφου για πρώτη φορά χαρακτηρίζουμε στον Ε2 το είδος της μίσθωσης.


12)Στις ζημιές από προηγούμενα έτη αν βάλετε παραπάνω ποσό από τις πραγματικές ζημιές που έχετε στο τέλος θα σας γράψει ότι έχετε περάσει το επιτρεπτό πόσο .13)Στον πίνακα με αυτοκίνητα που είναι προσυμπληρωμένα , αν πατήσουμε πάνω τους μπορεί να βρεθούμε σε τρεις κατηγορίες αυτοκινήτων, σε ένα πίνακα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε καθόλου τα στοιχεία του αυτοκινήτου σε ένα δεύτερο που θα πρέπει να συμπληρώσουμε στοιχεία που λείπουν και σε ένα τρίτο που μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, εδώ αν διαλέξουμε ένα αυτοκίνητο να το διαγράψουμε θα πρέπει να επιλέξουμε και τον λόγο διαγραφής και να αναφέρουμε την ημερομηνία αλλαγής, καταστροφής κλπ καθώς και το ΑΦΜ του αγοραστή αν υπάρχει σε περίπτωση μεταβίβασηςΣτον 657 658 εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς εδώ θα μπουν και τα πόσο επιδότησης από το Α21 (εκτύπωση βεβαίωσης από τον ΟΓΑ), δε θα μπουν όμως τα εφάπαξ των δημόσιων υπαλλήλων.

14)ανάλωση κεφαλαίου αν βάλετε κεφάλαιο που δεν έχετε θα σας χτυπήσει υπάρχει μια βάση δεδομένων 10 ετών με την ανάλωση που μπορείτε να κάνετε έτσι αν χρειαστεί να καλύψετε τεκμήρια και βάλετε μεγαλύτερο πόσο θα σας πει ότι δεν μπορεί να υπερβεί συγκεκριμένο ποσό..εδώ βέβαια μπορείτε να κάνετε ανάλωση κεφαλαίου ανατρέχοντας και πίσω από 10 χρόνια σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε να πάτε μια βόλτα από την εφορία σας.


15)όσοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών α) στον 049 βάζουμε το 10% του εισοδήματος μέχρι το ποσό 10500

16)Στα ιατρικά και φαρμακευτικά τα βάζουμε ανα ΑΦΜ εδώ δώστε μια προσοχή τι θα βάλετε στον 051 και τι στον 052 (κωδικός συζύγου) φέτος βάζουμε όλοι ιατρικά

17)Αν έχετε επιστροφή φόρου θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το iban σας ο ιδιος iban δεν μπορεί να μπει σε άλλη δήλωση

18)Έκπτωση 2% για εφάπαξ εξόφληση φόρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 www.forologiki-dilosi.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ  25 ΕΥΡΩ 
 λογιστικο γραφειο
 πρωτογένους 5 αθηνα
6977384515

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το site σας.
Θα ήθελα αν είναι δυνατόν την συμβουλή σας.
Κάποιος που έχει εργαστεί μέσα στο '14 σαν
μισθωτός στο δήμο για έναν μήνα και τον υπόλοιπο
χρόνο με δελτίο παροχής υπηρεσιών(έχει κάνει έναρξη
πριν το '14) δύναται με κάποιο τρόπο να αποφύγει
την φορολόγηση από το πρώτο ευρώ?
Αν βοηθάει το άτομο αυτό είναι φοιτητής.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.