Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

Παρατείνεται έως 31 Μαρτίου η υποβολή των Ε9

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Μέχρι τις 18 Απριλίου η προθεσμία υποβολής Ε9
Μέχρι τις 31 Μαρτίου η παράταση από την αρχική προθεσμία που έληγε στις 25 Φεβρουαρίου για την υποβολή του Ε9 από τους φορολογούμενους που είχαν κάποια μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους το 2007, ενώ ως την ίδια ημερομηνία μπορούν οι φορολογούμενοι να κάνουν τροποποιητική και να διορθώσουν λάθη που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια.H παράταση προήλθε τόσο από τις διαμαρτυρίες των λογιστών όσο και από την ανετοιμότητα του υπουργείου οικονομικών για τον τρόπο υποβολής του έντυπου Ε9.
http://www.accounting-team.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: