Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2008

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2008 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

παράταση υποβολής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2008

  • ισχύουν οι ίδιες κατα προθεσμίες υποβολής της δήλωσης ανεξάρτητα αν υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ή ταχυδρομικά ή μέσω Ιnternet.
  • οι δηλώσεις μέσω Internet μπορούν να υποβληθούν μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.


1. Φορολογούμενοι με εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2007, καθώς και επαγγελματίες που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Α’ – Β’ κατηγορίας, ή χωρίς βιβλία, κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ. κλπ., εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους και όσοι δεν έχουν εισοδήματα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:


ΑΦΜ σε 1 Μέχρι τις 3 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 2 Μέχρι τις 4 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 3 Μέχρι τις 5 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 4 Μέχρι τις 6 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 5 Μέχρι τις 7 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 6 Μέχρι τις 11 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 7 Μέχρι τις 12 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 8 Μέχρι τις 13 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 9 Μέχρι τις14 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 Μέχρι τις 17 Μαρτίου

ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ Μέχρι τις 18 Μαρτίου

2. Φορολογούμενοι με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.Mε αρχή, για το ψηφίο 1, την 9η Απριλίου 2008.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΦΜ σε 1 Μέχρι την 1η Απριλίου

ΑΦΜ σε 2 Μέχρι τις 2 Απριλίου

ΑΦΜ σε 3 Μέχρι τις 3 Απριλίου

ΑΦΜ σε 4 Μέχρι τις 4 Απριλίου

ΑΦΜ σε 5 Μέχρι τις 7 Απριλίου

ΑΦΜ σε 6 Μέχρι τις 8 Απριλίου

ΑΦΜ σε 7 Μέχρι τις 9 Απριλίου

ΑΦΜ σε 8 Μέχρι τις 10 Απριλίου

ΑΦΜ σε 9 Μέχρι τις 11 Απριλίου

ΑΦΜ σε 10ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 Μέχρι τις 14 Απριλίου

Α ΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ Μέχριτις 15Απριλίου

3. Φορολογούμενοι με εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελματίες με λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2007.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΦΜ σε 1 Μέχρι τις 16 Απριλίου

ΑΦΜ σε 2 Μέχρι τις 17Απριλίου

ΑΦΜ σε 3Μέχρι τις 18Απριλίου

ΑΦΜ σε 4 Μέχρι τις 21Απριλίου

ΑΦΜ σε 5 Μέχρι τις 22 Απριλίου

ΑΦΜ σε 6 Μέχρι τις 23Απριλίου

ΑΦΜ σε 7 Μέχρι τις 24 Απριλίου

ΑΦΜ σε 8 Μέχρι τις 29Απριλίου

ΑΦΜ σε 9 Μέχρι τις 30 Απριλίου

ΑΦΜ σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 Μέχρι τις 2Μαΐου

ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ Μέχρι τις 5Μαΐου

4. Φορολογούμενοι με εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγ., εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο έτους 2007, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς για τα συγγραφικά δικαιώματα, πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών, εισοδήματα μελών Δ.Σ. Α.Ε. και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:


ΑΦΜ σε 1 Μέχρι τις 2 Μαΐου

ΑΦΜ σε 2 Μέχρι τις 5 Μαΐου

ΑΦΜ σε 3 Μέχρι τις 6 Μαΐου

ΑΦΜ σε 4 Μέχρι τις 7 Μαΐου

ΑΦΜ σε 5 Μέχρι τις 8 Μαΐου

ΑΦΜ σε 6 Μέχρι τις 9 Μαΐου

ΑΦΜ σε 7 Μέχρι τις 12 Μαΐου

ΑΦΜ σε 8 Μέχρι τις 13 Μαΐου

ΑΦΜ σε 9 Μέχρι τις 14Μαΐου

ΑΦΜ σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 Μέχρι τις 15Μαΐου

ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ Μέχρι τις 16Μαΐου

5. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, φορολογούμενοι με εισοδήματα της αλλοδαπής, καθώς και κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΦΜ σε 1 Μέχρι τις 5 Μαΐου

ΑΦΜ σε 2 Μέχρι τις 7 Μαΐου

ΑΦΜ σε 3 Μέχρι τις 9 Μαΐου

ΑΦΜ σε 4 Μέχρι τις 13 Μαΐου

ΑΦΜ σε 5 Μέχρι τις 15Μαΐου

ΑΦΜ σε 6 Μέχρι τις 19 Μαΐου

ΑΦΜ σε 7 Μέχρι τις 21Μαΐου

ΑΦΜ σε 8 Μέχρι τις 23 Μαΐου

ΑΦΜ σε 9 Μέχρι τις 27Μαΐου

ΑΦΜ σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 Μέχρι τις 29Μαΐου

ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν Μέχρι τις 2Ιουνίους

http://www.accounting-team.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: