Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

οδηγός συμπλήρωσης Ε1 2012

Ο οδηγός για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδημάτων φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011
http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/ForologikosOdhgos2012/content 
Λογιστικό Γραφείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: